Hét platform voor en over Amsterdam Zuid!

COLUMN DANIËLLE: BUBBEL OF BAKSTEEN

Gepubliceerd op: 24 oktober 2019

MTH Danielle

Recentelijk heeft Klaas Knot, de president van De Nederlandse Bank uitgesproken dat hij graag zou zien dat de banken meer reserves in kas houden. “Niet de Brexit, handelsoorlog of onrust in het Midden-Oosten zijn de grootste bedreiging voor de Nederlandse financiële stabiliteit, maar de huizenmarkt”.

Maar waar is dit eigenlijk op gebaseerd volgens de heer Knot? In een interview met hem komen volgende zaken naar voren: De reden dat de bank ingrijpt is dat de huizenprijzen in de afgelopen jaren fors zijn gestegen, onder meer door de dalende rente en een steeds kleiner aanbod. Dat is op zich nog geen ramp, maar mede omdat de inkomens minder hard zijn gestegen, is de verhouding tussen wat mensen verdienen en betalen voor een huis in grote steden inmiddels schever dan tijdens de vorige piek op de woningmarkt. Daar komt nog bij dat huizenkopers steeds verder gaan om een huis te kopen, door overbieden en geld lenen. In 2013 leende 44 procent van de starters minstens 90 procent om een huis te kunnen kopen, in het tweede kwartaal van dit jaar gold dat voor 48 procent. Bij doorstromers is dat percentage nog harder gestegen. In 2013 leende zo’n 25 procent minstens 90 procent voor hun huis. Nu is dat 37 procent.

Maar is er dan echt reden tot doemdenken? Kan de markt vanaf nu alleen maar naar beneden en is het wachten tot de bubbel knapt. Als we kijken naar de fundamentele zaken waarop bovenstaande scepsis is gebaseerd dan hangt dit voornamelijk samen met de rentestand. Nu lijkt het alsof de rentestand behoorlijk veranderlijk is, maar daar valt zeker wat op aan te merken. Inderdaad de rentestand is een afgeleide van de economische situatie en deze kan kunstmatig aangepast worden wanneer noodzakelijk. Met de huidige conjunctuur zou het wellicht wenselijk zijn om iets meer inflatie te hebben, echter door het beleid wat door de centrale banken is gevoerd de afgelopen jaren zijn de economieën verslaafd geworden aan deze drug. Op het moment dat er namelijk besloten wordt om de rente te verhogen zal dit een zeer sterke uitwerking hebben op de economische situatie. Teveel markten zijn sterk afhankelijk geworden van de lage rentestand en in veel gevallen is dit een lastig omkeerbaar proces. Een veranderende rente is dus zeker een theoretisch risico, maar de vraag is of de praktijk dat überhaupt toelaat.

 

>> Het artikel gaat verder onder de advertentie << 

>> Vervolg artikel <<

De toenemende schuldenlast voor huizenbezitters is zeker iets waar niet te licht over nagedacht moet worden, maar ook dat is te nuanceren. We zien namelijk de grote aantrekkingskracht die Amsterdam heeft op internationale partijen. Niet alleen is het onder werkgevers populair om haar personeel naar Amsterdam te halen, ook de werknemers zelf voelen zich hier goed thuis. Niet alleen de totale kosten voor een woning spelen hierbij een rol, maar er zijn ook andere factoren die van belang zijn. Internationaal gezien is Amsterdam helemaal niet zo duur als iedereen denkt. In een benchmark van de woon- en leefkosten van 200 steden over de hele wereld staat Amsterdam namelijk op plaats 58. Vorig jaar stond Amsterdam nog op plek 50 en daarmee kan gezegd worden dat onze hoofdstad in verhouding met andere internationale topsteden zelfs goedkoper is geworden. Ook als we kijken naar de vastgoedprijzen dan zijn ze in Amsterdam nog niet op niveau van andere hoofdsteden. Zo is de afwijking van Amsterdam ten opzichte van de rest van het land bijvoorbeeld stukken minder groot dan in landen zoals Frankrijk en Engeland. Dat Amsterdam gewild is om de investeren, ook voor de lange termijn, is bijvoorbeeld terug te zien aan de vele internationale beleggers die de laatste tijd grote hoeveelheden woningen hebben aangekocht.

Of de huizenmarkt een bubbel is zal de toekomst uitwijzen. Er zijn zeker tekenen die kunnen duiden op een bubbel, echter zijn er ook veel zaken die voor een goede fundering zorgen. De heer Knot is als president van de Nederlandse bank natuurlijk aangenomen om ons te wijzen op mogelijke risico’s die op de loer liggen. Alleen wellicht is het wijselijk om hierbij wat nuancering toe te passen. Het is namelijk niet geheel wenselijk dat door soortgelijke uitspraken een schrikreactie tot stand komt die wellicht helemaal niet nodig zou zijn geweest. Een negatieve beeldvorming heeft dan ook sterk bijgedragen aan de harde crash aan het begin van de kredietcrisis. Laten we dus niet gezamenlijk gaan doemdenken, het positieve in ons is wat ons tot onze beste prestaties heeft gedreven.

 

Tekst: Daniëlle Zomer

 

 

 

Gedeeld

verder lezen

DROOMHUIZEN IN ZUID: SOETENDAAL

DROOMHUIZEN IN ZUID: SOETENDAAL

Kijk jij ook stiekem op Funda om weg te dromen bij de mooie huizen die hier in Amsterdam-Zuid te koop of te huur staan? No worries, je bent niet de enige!

DROOMHUIZEN IN ZUID: MINERVALAAN

DROOMHUIZEN IN ZUID: MINERVALAAN

Kijk jij ook stiekem op Funda om weg te dromen bij de mooie huizen die hier in Amsterdam-Zuid te koop of te huur staan? No worries, je bent niet de enige!

DROOMHUIZEN IN ZUID: SOETENDAAL

DROOMHUIZEN IN ZUID: SOETENDAAL

Kijk jij ook stiekem op Funda om weg te dromen bij de mooie huizen die hier in Amsterdam-Zuid te koop of te huur staan? No worries, je bent niet de enige!

DROOMHUIZEN IN ZUID: MINERVALAAN

DROOMHUIZEN IN ZUID: MINERVALAAN

Kijk jij ook stiekem op Funda om weg te dromen bij de mooie huizen die hier in Amsterdam-Zuid te koop of te huur staan? No worries, je bent niet de enige!